Nasza Ekipa

Misa

Kasilda

nagisa

Kana

Rukia

Madaoo

Ken

Matsu

Sensei